Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trenčiansky kraj » okres Ilava » turistika » miesto

Miesto, okres Ilava

Miesto v okres Ilava

V okres Ilava sa nachádza 925 kusov miesto.

Miesto, okres Ilava:, 1 z 16

Sad Dukelských hrdinov, Malé Košecké podhradie, Veľké Košecké Podhradie, Tomanovci, Púčkovci, Sady Cyrila a Metoda, Háj, Malý Kolačín, Podjelšie, Kopánky, Mierové námestie, Žmovisko, Stotina, Sady kapitána Nálepku, Za lučkou, Pažitie do Hája, Pribinove sady, Pod Huštikom, Komenského sady, Dolné jutrá, Lipoviny, Žinková, Dolné nižovsie, Pod Úhovčie, Karaska, Prostredné diely, Dolné Chríby, Blížne doliny, Pred Kvášovcom, Netričky, Za jarky, Kvášovec, Na Stráži, Pod Ďurihájom, Pancier, Humience, Záhradky, Urbánková, Horekončie, Žobrák, Kresačka, Horná Kresačka, Riadky, háj.Biela hlina, Nad dubom, Do lužok, Chrastie, Dlhé diely, Skotná, Horné jutrá niže hradskej, Nadlúčie, U Smrčkou, U Smrčkov, U Martišov, Lúčky, Važina, Diely do Kolačinského, Kúty, Od súhrady, Skala

Miesto, okres Ilava:, 2 z 16

Horné štrky, Za múrom, Nivka, Za majerom, Predná Lazúra, Srnie, Pred bránou, Dolné záhumnie, Za Kulhánkom, Za parkany, Piechov, Rudé, Pri Tehelni, Prúdy, Sedlište, Kanada, Dolné Podháje, Za cigánom, Slatiny, Lazište, Sklady, Pod Náklom, Na tehelni, Dolné Podvŕbie, Dlhé diely, Štepnica, Na rybníkoch, Horný majer, Vyšovec, Dužiny, Nová Košeca, Somorova hora, Štrbová, Hôrka, Vavrová, Kúty, Veľký Kolačín, Kopec, Konča humien, Mocovce, Niva do Dubnického, Prejtianska dolina, Hrebienky, Sviniarka, Háj a Pliešky, Bohožské, Dúbravky, Bučina, Gáliková, Diaľne doliny, Na hrobli, Sihot, Toravská, Filovec, Besne, Okrúhla, Lojkové, Medzijarčie, Matejovská, Závodie

Miesto, okres Ilava:, 3 z 16

Osičie, Lukovec, Dúbravy, Ploštek, Chrenovisko, Podbrežie, Trnová, Včelíny, Medzi jarčie, Prevrat, Pod Ostrým vrchom, Kríže, Jelšie, Pažitné, Dolné Jamy, Bezová, Záhumnie, Široký diel, Veľké lúky, Pod Kruhmi, Červený laz, Mažiarová, Dúžaviny, Španie, Mariašová, Pod Pastercom, Dráhy, Lhota, Vápeničné doliny, Klince, Na Babinom, Medenice, Bôrie, Predstupicová, Trštičie, Mraznica, Betina dolinka, Uhlisko, Madenice, Nadávky, Močiarnice, Chodníky, Beňová, Rudiny, Kruhy, Medzihorie, Kúty, Za nádržou, Skalka, Strýčkovo, Važce, Horné jutrá, Repniská, Mladý háj, Rúbanica, Žiarce, Hôrka, Medzi cestami, Horekončie, Pasterec

Miesto, okres Ilava:, 4 z 16

Sokolie, Nádavky, Závačšie, Rúbane, Uhlisko, Diely vyše kostola, Háj, Do Kohútka, Nad baňou, Kopanica, Jarcová, Ďuriakove, Kopecká dolina, Močiare, Za Cigánkou, Suchý dol, Kopanica, Dolniansky vŕšok, Na Baráku, Za Blažovou, Stankové, Veľké lány, Jama, Kanada, Za hájom, Na Dlhej, Hliník, Nad záhradami, Bazíanka, Čmelničky, Horné záhumnie, Jamečné, Jedličná, Pod viechami, Kúty, Vyšovsie, Údolie, Vrášky, Nad Okrúhlou, Prejtská dolina, Lány, Diel, Ondrušovica, Dolina, Volnovská, Záhrady, Pod palenicou, Pod Brezovou, Žigová, Za Sípkovým, Ostrý vrch, Nad Tuchnicou, Záhumenná, Máníová hora, Fľaky, Solniská, Pod chmelincom, Chrastné, Pieskovište, Pálenice

Miesto, okres Ilava:, 5 z 16

Prúdik, Panská niva, Jamy, Jazero, Lipová, Jamy, Návozy, Dráhy, Za Lánmi, Pod Dubovou, Dubičie, Brehy, Chalupiská, Za kanálom, Kalamenky, Zákľuky, Jama, Vrchy, Lysá, Nad kalváriou, Lieskovec, Na Válovoch, Chmelinec, Chodničné, Nad potokmi, Na lazy, Za Tomaštie, Sípkové, Diely medzi kanálom a potokom, Pod Dubovou, Blážová, Háj, Čerepovka, Tuchnica, Lúčky, Rozsypanice, Horné diely, Stráničky, Medzi cestami, Na Bogdanoch, Babky, Vypálené, Košarisko, Krížkovec, Zabrezie, Stará, Pod jelšie, Malá Zliezajňa, Pálenica, Bočky, Za Lazy, Kolárová, Kržel, Ubočie, Za kanálom, Podskalie, Viechy, Kúty, Lazy, Nožnice

Miesto, okres Ilava:, 6 z 16

Pod Jarošovou, Kvášov, Za Suchým, Prístačove, Rázove, Za chrastím, Drienovka, Lazy, Pod Lysou, Prípor nad Kolárovou, Hliny, Diely od hradskej, Jarošová, Vršky, Za zámkom, Pod Suchou, Pod Starou, Birošská, Pod záhrady, Vranová, Nad zbojníckych, Ladecká Pálkovica, Mosálovec, Dúbrava, Pod Skalu, Pod Skalkou, Slivoňová, Kráľové, Horné zeme, Vrchy, Vršúr, Stará, Sinajské bôrie, Bukovina, Horné lúky, Dolinka, Pod Hoľaznami, Zraz, Kalisko, Horné stráne, Lieskov ker, Chríb, Podbačie, Skaly, Gálovec, Podvážska, Žľab, Lány, Kýšky, Pod Vlčincom, Rajské, Záchrastie, Haškové, Červená, Podsedlie, Dúbravka, Králikové, Pod Markovicou, Záhumenná, Huštik

Miesto, okres Ilava:, 7 z 16

Za Hájom, Babinec, Lukáčovská, Bočky, Predbohovica, Melišove záhumnie, Plánčie, Sýkorné, Hliny, Kamenné, Zráz, Močiare, Pod Vápeč, Za briežky, Bohunské a lipové pole, Nad Tuchynicu, Cenová, Na Brodky, Močiare, Kozľacie, Rizne, Čiapkové, Kanúr, Polákova, Kržlenica, Čičurinec, Na Lazoch, Trnovec, Kondálové, Brezie, Hlohovce, Pri studničke, Podlazie, Dlziny, Prieťaž, Divinec, Dubový diel a Nadzemie, Pod studnicou, Lazy, Polome, Dúbravy, Košová, Hôrka, Makytie, Komorice, Lazy, Žihľavná, Rúbanica, Strošov, BRADLO, Vršatské bradlá, Hlboké, Pod Brehy, Drganovec, Hrabová, Lúšek, Šipka, Polčicové, Okresinská, Za kontraskou

Miesto, okres Ilava:, 8 z 16

Pučkove záhumnie, Pri Váhu, Podháje, Slatiny, Skaličky, Nadcestie, Medzijarčie, Kobulinec, Dolné štrky, Podjamie, Za Slavničím, Lúka, Ruban, Zácestie, Dolné diely, Podcestie, Skrabová, Horné diely, Rybníčky, Dolúčie, Mikov laz, Za skalou, Rybník, Roveň, Za žrnoviskom, Zadné jarky, Smrečie, Pod Piatrikovci, Chríby, Kruhovica, Hornovec, Farské, Suchá dolina, Richtárska, Kapustnice, Lúžok-Škarpa, Diel, Predné jarky, Grúň, Pod Skalnatým, Pod Matejom, Záhradky, Hlboká dolina, Kozíkov vŕšok, Lužie, Kršlenice, Pažiť, Dolný laz, Slivník, Stráň, Laštek, Pri cintoríne, Za laziskom, Dlhé diely, Vlčnovec, Na lazy, Lánce, Dubový háj, Kopce, Čertové

Miesto, okres Ilava:, 9 z 16

Jasenová, Pod mokrou skalou, Dolinky, Hrby, Pod boky, Dodkové, Lázček, Kržlenica, Košiarce, Kubišovec, Kamenčan, Za Kraskovom, Nivky, Chrast, Pod Strážovom, Dráščina, Kačka, Stráne, Pod ostrým vrchom, Výšky, Podnáklie, Valientovské, Horná Stredná, Draštiná, Dolný laz, Kopec, Fliačky, Žľabina, Príhlavie, Čelková, Stredná, Za Rúbanicou, Podvŕšie, Kopanica, Kopanice, Slávikova dolina, Pod Bečkovým, Lúka, Hluchá, Stanová, Kraskov, Brnovský vŕšok, Hrohová dolina, Dlhá, Kopanice, Dulovská, Dolné Bôrie, Kalužová, Paľuch, Kruhy, Válova dolina, Strednianské lúky, Červená skala, Dolná Široká, Jaseníky-Javorníky, Dolný Paľuch, Trabalkové, Somárová, Lúky, Bukovce

Miesto, okres Ilava:, 10 z 16

Rieky, Záhumienské, Pod brehom, Pustá lúka, Zadný lán, Skalice, Pri Gaštanoch, Štefánkova dolina, Kubov vŕšok, Horná paseka, Plešivé, Kumasov vrch, Babinec, Za maštaľami, Skala, Uhlisko, Damachová, Lány, Vojtíšové, Horný laz, Bojiská, Kamenité, Hloty, Vtáčnik, Háj, Verešová, Rematina, Košarisko-Múlenisko, Studence, Bukovinky, Vŕšky, Skalnaté, Močiarňa, Podviažie, Boky, Slávnica, Mikeje kúty, Groškové, Vrchovina, Lánce, Kražiny, Holé vŕšky, Potôčky, Jasenina, Šemenica, Bukovina, Richtárska, Babulová, Nad slivečkami, Čičmany, Hrehorkové, Sedláčkova dolina, Dolná Stredná, Kopanice, Pod Máňovou, Pod zábrehy, Hrabovec, Jasenová, Horná Široká, Bradečné

Miesto, okres Ilava:, 11 z 16

Za skalou, Skaly, Pod močiare, Bystré, Zadná Poľana, Kopánky, Salašky, Sviniarka, Kopanice, Vypalené, Šmýkaná, Podstránie, Krželnice, U dobrej studne, Kráčiny, Zanadlúčie, Máňová, Brezové, Vtáčniky, Budové, Košiare, Javorisko, Okrúhla, Na stráňach, Parkanová, Za lazmi, Kuty, Horné boky, Štepnice, Suchlice, Dubcov, Lúčky, Pod Bukovinou, Súdna, Lipovka, Chrástková, Váhkončie, Vožtianske, Potoky, Sedlište, Nad Hajikom, Nadpolie, Podzábrežie, Vavrikovec, Vozky, Bôčik, Jasenická, Pod Kyjovníkom, Húboč, Predluštie, Za malou cestou, Beňová, Sienec, Mončekova skala, Pod Ostrú, Horný laz, Na Jamkách, Na pastvinách, Nivky, Radošovec

Miesto, okres Ilava:, 12 z 16

Nový háj, Sady, Kamenna, Pri štreke, Jarky, Kopanica, Rieky, Rudiny, Horné lúky, Járky, Pod Osičníkom, Stráň, Lipina, Nadhumnie, Šustiny, Zábrehy, Kopánky, Za Bystrie, Kyjovník, Fliačky, Predmlynie, Za Važinú, Na Hatie, Pri Váhu, Šandrovica, Hajik, Bagínove, Podhorie, Čertole, Osičník, Martoňová, Uhliská, Bednička, Kalina, Kopánky, Splazy, Dlhé Hony, Dolný Lúh, Vlčí kostol, Za Poliačami, Zábreh, Výšovec, Pri hradskej, Gazurka, Chrast, Jelšie, Teplice, Ohrady, Hubocie, Zadná Lazúra, Bolhoň, Uhrová, Podlučie, Straziste, Stráň, Pažitie, Hranec, Rybníky, Krškové, Sihoť

Miesto, okres Ilava:, 13 z 16

Šebová, Okolo Dúžavy, Zákruty, Skalica, Pod Hradišťom, Opršalovo, Lipie, Kolúchovec, Padelky, Malčina, Gálovec, Dolina, Nad Štepnicou, Sihôtka, Prúdy, Nad cintorínom, Šefranica, Prielohy, Pod Háje, Zarastlé, Prevrat, Stavné, Za štrekou, Kotianka, Podbristie, Podhúštie, Za húštikom, Dlhá, Starý háj, Pod Stráne, Ladecká, Dubie, Pod Ostrou horou, Od Komárna, Pagáčová, Malé vody, Dubina, Stráne, Pasienky, Bolešovský háj, Kúty a oráčiny, Záhumnie, U Poláka, Dlhé, Krčajište, Pod Hrancom, Nad Cigáňmi, Podvrštie, Vienková, Pod Kobelou, Hačov, Dolinky, Odvažok, Dlhé nivy, Pod bukovinou, Dúžiny, Pod Stráňami, Lazy-Doliny, Na Šatkovom, Pod Hájom

Miesto, okres Ilava:, 14 z 16

Pod Zábrehom, Brezie, Chalupovská, Sedličná, Pekelný jarok, Kamenice, Dúbrava, Lopatiny, Dubník, Ohradená, Na jamách, Hliníky, Veliká, Kraví vrch, Pod Ornožkou, Obesenec, Lužko, Doliny, Horné lány, Za sv. Jánom, Kamenná, Záhumnie, Hrabové, Lazy, Pri ceste, Veľké Komárno, Hruskove, Horné prúdy, Špitálka, Kodáček, Saladové, Štipálovská, Kopánky, Trubačové, Hliny, Prídavok, Nova, Medzi Váhy, Za Barborkou, Hrabové, Horná Sihoť, Lobodášovo, Ďuriháj, Na Hrboch, Nivy za zeležnicou, Besné, Pod Zábrehom, Vršky, Dlhé diely, Potokončie, Pod Rovninami, Dúbravka, Brezie, Niva, Zimolužie, Podlavičky, Blatiny, Na Hrabovkách, Lavasovská, Horné vŕbie

Miesto, okres Ilava:, 15 z 16

Nádavky, Pod háj, Močarina, Za Váhom, Bobotová, Sigotka, Strúčková, Žebračie, Hliník nad močiarom, Šuštín, Dolné hrbky, Dlhý Duhašín, Nad tehelňou, Za Suchlicou, Jancúrky, Čaradová, Nad krížom, Pod širokým, Pri Kresačke, Dolné Hliníky, Lúky, Cukrovarské, Lomisko, Na hrádzi, Pod Bukovinou, Dolníkovce, Hrubá niva, Galovice, Kútna, Dlhé Nivy, Bučina, Suchlica, Chrást, Opin, Vlaky, Podkalište, Horekončie, Jeleňové, Nad okrúhlou jamou, Budina, Šefranica, Dvoje hony, Podhraničie, Niva, Lipová, U Brvna, Rovinky, Za Váhom, Nivy, Krátke diely, Rúbanica, Lúčky, Turkové, Rovinka, Sádky, Gilianka, Hrbatá a pod Horčie, Háj, Medzi Dúbravkou, Malé Komárno

Miesto, okres Ilava:, 16 z 16

Nad Kamenicami, Dolné prúdy, Pod hájom, Močiare, Sekera, Rieky, Zalánštie, Stredná hora, Rúbanice, Za lúkami, Lúky, Za kanálom, Dehetník, Potoky, Horné hrbky, Hrobličky, Za nivy na chodníčku, Suchá dolina, Diely, Hradisko, Bánska, Skalka, Na Širokej, Kráčiny, Pod húšť

miesto inde

Dubnica nad Váhom (161x), Zliechov (133x), Prejta (95x), Pruské (89x), Košeca (80x), Ilava (79x), Slavnica (76x), Červený Kameň (74x), Vršatské Podhradie (72x), Bolešov (70x), Nová Dubnica (68x), Bohunice, okres IL (66x), Košecké Podhradie (65x), Sedmerovec (60x), Klobušice (53x), Košecké Rovné (50x), Kameničany (50x), Ladce (49x), Mikušovce (47x), Krivoklát (46x), Mikušovce pri Pruskom (37x), Kolačín (35x), Dulov (35x), Tuchyňa (34x), Horná Poruba (34x), Veľký Kolačín (34x), Veľké Košecké Podhradie (32x), Kopec (32x), Borčice (29x), Malé Košecké Podhradie (15x)
miesto v Dubnica nad Váhom
miesto v Zliechov
miesto v Prejta

Podobné, okres Ilava:

1264x turistika, 925x miesto, 103x orientačný bod, 59x poľovnícky posed, 37x turistické informácie, 31x strom, 30x prístrešok, altánok, 15x chranený strom, 14x komín, 12x miesto na piknik, 10x ohnisko, 8x atrakcia, 6x studňa, 5x orientačná mapa, 3x štôlňa, 3x horáreň, 2x väznica, 1x vodárenská veža
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Ilava

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku okres-ilava.oma.sk turistika miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.