Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trenčiansky kraj » okres Ilava » turistika » miesto

Miesto, okres Ilava

Miesto v okres Ilava

V okres Ilava sa nachádza 925 kusov miesto.

Miesto, okres Ilava:, 1 z 16

Sad Dukelských hrdinov, Veľké Košecké Podhradie, Púčkovci, Tomanovci, Malé Košecké podhradie, Sady Cyrila a Metoda, Háj, Podjelšie, Malý Kolačín, Kopánky, Mierové námestie, Dolné Chríby, Sady kapitána Nálepku, Stotina, Pažitie do Hája, Za lučkou, Pod Huštikom, Pribinove sady, Komenského sady, Humience, Dolné jutrá, háj.Biela hlina, Žinková, Dolné nižovsie, Pod Úhovčie, Prostredné diely, Karaska, Žmovisko, Pred Kvášovcom, Netričky, Kvášovec, Blížne doliny, Pod Ďurihájom, Na Stráži, Pancier, Záhradky, Urbánková, Lipoviny, Horekončie, Žobrák, Za jarky, Riadky, Kresačka, Horná Kresačka, Nad dubom, Do lužok, Dlhé diely, Skotná, Horné jutrá niže hradskej, Konča humien, Nadlúčie, U Smrčkov, U Martišov, U Smrčkou, Chrastie, Lúčky, Važina, Kúty, Diely do Kolačinského, Horné štrky

Miesto, okres Ilava:, 2 z 16

Skala, Od súhrady, Nivka, Za múrom, Pred bránou, Srnie, Predná Lazúra, Za majerom, Za parkany, Za Kulhánkom, Dolné záhumnie, Piechov, Rudé, Kanada, Dlhé diely, Slatiny, Pod Náklom, Za cigánom, Na tehelni, Na rybníkoch, Sklady, Dolné Podvŕbie, Pri Tehelni, Štepnica, Sedlište, Dolné Podháje, Prúdy, Lazište, Horný majer, Vyšovec, Nová Košeca, Štrbová, Dužiny, Somorova hora, Niva do Dubnického, Prejtianska dolina, Hrebienky, Pod viechami, Kúty, Pažitné, Vápeničné doliny, Hôrka, Rudiny, Kopanica, Bučina, Dolné Jamy, Nad záhradami, Okrúhla, Jarcová, Jedličná, Medenice, Strýčkovo, Včelíny, Na Dlhej, Závodie, Na Baráku, Hliník, Žiarce, Za Blažovou, Sokolie

Miesto, okres Ilava:, 3 z 16

Suchý dol, Lhota, Dúbravky, Lukovec, Široký diel, Nadávky, Pod Kruhmi, Sviniarka, Horné jutrá, Kanada, Madenice, Kríže, Medzihorie, Betina dolinka, Jelšie, Močiarnice, Važce, Chodníky, Horekončie, Prevrat, Trštičie, Háj a Pliešky, Veľké lány, Červený laz, Ďuriakove, Za nádržou, Dráhy, Španie, Beňová, Gáliková, Ploštek, Pod Pastercom, Pasterec, Močiare, Horné záhumnie, Medzi jarčie, Sihot, Repniská, Za Cigánkou, Filovec, Medzijarčie, Kúty, Kopanica, Bazíanka, Dolniansky vŕšok, Kruhy, Kopecká dolina, Bôrie, Medzi cestami, Bezová, Matejovská, Diaľne doliny, Uhlisko, Lojkové, Mažiarová, Nad baňou, Osičie, Do Kohútka, Závačšie, Besne

Miesto, okres Ilava:, 4 z 16

Nádavky, Mariašová, Háj, Trnová, Mladý háj, Na hrobli, Vyšovsie, Na Babinom, Toravská, Pod Ostrým vrchom, Jama, Dúbravy, Mraznica, Čmelničky, Stankové, Chrenovisko, Rúbanica, Záhumnie, Uhlisko, Veľké lúky, Podbrežie, Jamečné, Diely vyše kostola, Za hájom, Rúbane, Bohožské, Skalka, Dúžaviny, Predstupicová, Klince, Na Bogdanoch, Stará, Tuchnica, Stráničky, Pod chmelincom, Brehy, Pod Dubovou, Chalupiská, Kržel, Zabrezie, Kalamenky, Lipová, Pieskovište, Kvášov, Medzi cestami, Máníová hora, Vypálené, Krížkovec, Volnovská, Blážová, Jamy, Háj, Lány, Pod Jarošovou, Za Sípkovým, Sípkové, Za Lánmi, Na Válovoch, Pálenica, Vrášky

Miesto, okres Ilava:, 5 z 16

Nad Tuchnicou, Panská niva, Dolina, Za kanálom, Ondrušovica, Pod Dubovou, Lysá, Ubočie, Diel, Za chrastím, Babky, Údolie, Prúdik, Vrchy, Chmelinec, Rázove, Lieskovec, Za kanálom, Nad kalváriou, Bočky, Čerepovka, Lazy, Prístačove, Košarisko, Podskalie, Kúty, Za Suchým, Žigová, Pod palenicou, Jama, Horné diely, Záhrady, Dráhy, Na lazy, Za Tomaštie, Pálenice, Nad potokmi, Kolárová, Návozy, Pod Brezovou, Chrastné, Lúčky, Chodničné, Zákľuky, Jamy, Za Lazy, Solniská, Viechy, Rozsypanice, Fľaky, Pod jelšie, Prejtská dolina, Nad Okrúhlou, Malá Zliezajňa, Dubičie, Ostrý vrch, Nožnice, Diely medzi kanálom a potokom, Jazero, Záhumenná

Miesto, okres Ilava:, 6 z 16

Birošská, Jarošová, Za zámkom, Lazy, Vranová, Pod Starou, Hliny, Diely od hradskej, Pod Lysou, Prípor nad Kolárovou, Pod záhrady, Nad zbojníckych, Vršky, Pod Suchou, Drienovka, Ladecká Pálkovica, Babinec, Kráľové, Horné stráne, Rajské, Záhumenná, Pod Markovicou, Dolinka, Sinajské bôrie, Zraz, Dúbrava, Lány, Stará, Žľab, Haškové, Lieskov ker, Králikové, Dúbravka, Záchrastie, Podbačie, Kýšky, Pod Hoľaznami, Skaly, Gálovec, Pod Skalu, Mosálovec, Chríb, Huštik, Za Hájom, Vrchy, Slivoňová, Podsedlie, Červená, Podvážska, Lukáčovská, Horné zeme, Kalisko, Vršúr, Horné lúky, Pod Vlčincom, Pod Skalkou, Bukovina, Dubový diel a Nadzemie, Dúbravy, Hliny

Miesto, okres Ilava:, 7 z 16

Hôrka, Kúty, Kanúr, Bočky, Trnovec, Sýkorné, Melišove záhumnie, Cenová, Kopec, Čiapkové, Makytie, Pod studnicou, Predbohovica, Lazy, Kržlenica, Na Brodky, Rúbanica, Nad Tuchynicu, Prieťaž, Pod Brehy, Strošov, Kondálové, Za briežky, Plánčie, Hlboké, Komorice, Kamenné, Pod Vápeč, Divinec, Kozľacie, Rizne, Polákova, Žihľavná, Polome, Dlziny, Bohunské a lipové pole, Košová, Lazy, Čičurinec, Močiare, Zráz, Pri studničke, Vavrová, Vršatské bradlá, Podlazie, Hôrka, Močiare, Na Lazoch, Hlohovce, BRADLO, Brezie, Pučkove záhumnie, Podháje, Okresinská, Drganovec, Slatiny, Veľký Kolačín, Hrabová, Lúšek, Skaličky

Miesto, okres Ilava:, 8 z 16

Pri Váhu, Šipka, Polčicové, Za kontraskou, Lúka, Zácestie, Rybníčky, Dolné štrky, Skrabová, Medzijarčie, Podcestie, Dolné diely, Za Slavničím, Kobulinec, Ruban, Dolúčie, Podjamie, Horné diely, Nadcestie, Hrby, Stredná, Horná paseka, Smrečie, Košiarce, Čertové, Zadný lán, Kozíkov vŕšok, Lánce, Dolná Široká, Dubový háj, Valientovské, Farské, Roveň, Pri Gaštanoch, Štefánkova dolina, Vlčnovec, Záhumienské, Nivky, Podvŕšie, Čelková, Pod Skalnatým, Kruhy, Hrohová dolina, Pod Matejom, Lužie, Na lazy, Paľuch, Rybník, Kalužová, Za Kraskovom, Draštiná, Suchá dolina, Dulovská, Slivník, Lúky, Diel, Kopce, Jasenová, Kruhovica, Predné jarky

Miesto, okres Ilava:, 9 z 16

Záhradky, Dolný Paľuch, Strednianské lúky, Hluchá, Pod Bečkovým, Skalice, Pod mokrou skalou, Kršlenice, Slávikova dolina, Za žrnoviskom, Kopec, Lázček, Za skalou, Dráščina, Za laziskom, Kubišovec, Pod Piatrikovci, Dolný laz, Pri cintoríne, Babinec, Príhlavie, Stanová, Kamenčan, Somárová, Stráň, Kačka, Kopanice, Dolinky, Za Rúbanicou, Výšky, Pažiť, Pod boky, Zadné jarky, Plešivé, Kržlenica, Hornovec, Podnáklie, Kraskov, Dolné Bôrie, Stráne, Dodkové, Brnovský vŕšok, Žľabina, Dlhá, Lúžok-Škarpa, Rieky, Pod Strážovom, Dlhé diely, Horná Stredná, Kopanica, Chríby, Kopanice, Lúka, Za maštaľami, Kumasov vrch, Grúň, Kubov vŕšok, Kapustnice, Richtárska, Dolný laz

Miesto, okres Ilava:, 10 z 16

Pod ostrým vrchom, Trabalkové, Bukovce, Fliačky, Hlboká dolina, Pustá lúka, Laštek, Pod brehom, Válova dolina, Mikov laz, Červená skala, Chrast, Jaseníky-Javorníky, Košiare, Brezové, Vtáčniky, Kamenité, Šemenica, Máňová, Studence, Košarisko-Múlenisko, Čičmany, Dolná Stredná, Potôčky, Horný laz, Zadná Poľana, Pod zábrehy, Hrabovec, Horná Široká, Budové, Damachová, Kráčiny, Babulová, Skalnaté, Uhlisko, Sviniarka, Javorisko, Močiarňa, Verešová, Okrúhla, Lány, Skaly, Bystré, Kopánky, Slávnica, U dobrej studne, Pod Máňovou, Jasenová, Holé vŕšky, Bukovinky, Mikeje kúty, Podstránie, Lánce, Bradečné, Nad slivečkami, Vypalené, Za skalou, Hrehorkové, Šmýkaná, Boky

Miesto, okres Ilava:, 11 z 16

Krželnice, Háj, Vtáčnik, Kopanice, Bojiská, Podviažie, Bukovina, Hloty, Groškové, Pod močiare, Salašky, Sedláčkova dolina, Rematina, Jasenina, Kopanice, Vrchovina, Kražiny, Richtárska, Vŕšky, Skala, Vojtíšové, Zanadlúčie, Pod Osičníkom, Podhorie, Lúčky, Potoky, Zábrehy, Hajik, Horný laz, Kuty, Nivky, Lipovka, Za malou cestou, Suchlice, Kamenna, Nový háj, Mončekova skala, Výšovec, Kyjovník, Kopanica, Rudiny, Teplice, Kopánky, Gazurka, Na Jamkách, Splazy, Predluštie, Rieky, Vožtianske, Jarky, Pod Ostrú, Sienec, Kopánky, Kalina, Dubcov, Hubocie, Zadná Lazúra, Stráň, Radošovec, Vavrikovec

Miesto, okres Ilava:, 12 z 16

Uhliská, Pri Váhu, Jelšie, Járky, Húboč, Za Poliačami, Chrástková, Lipina, Sady, Za lazmi, Nad Hajikom, Na stráňach, Horné boky, Pod Bukovinou, Ohrady, Za Važinú, Súdna, Bôčik, Dlhé Hony, Martoňová, Predmlynie, Na pastvinách, Vlčí kostol, Šustiny, Na Hatie, Sedlište, Nadpolie, Pod Kyjovníkom, Pri hradskej, Horné lúky, Bagínove, Beňová, Nadhumnie, Šandrovica, Váhkončie, Štepnice, Dolný Lúh, Jasenická, Podzábrežie, Vozky, Zábreh, Fliačky, Osičník, Čertole, Za Bystrie, Chrast, Parkanová, Bednička, Pri štreke, Bolhoň, Pod bukovinou, Za sv. Jánom, Opršalovo, Od Komárna, Pod Hradišťom, Stráň, Sihoť, Hliny, Sedličná, Trubačové

Miesto, okres Ilava:, 13 z 16

Dubník, Horné lány, Veliká, Starý háj, Kotianka, Kúty a oráčiny, Za štrekou, Niva, Pod Zábrehom, Kopánky, Saladové, U Poláka, Prielohy, Pod Kobelou, Podlučie, Odvažok, Ladecká, Šefranica, Potokončie, Lazy, Dúbrava, Hrabové, Záhumnie, Kolúchovec, Dúžiny, Pri ceste, Horné prúdy, Chalupovská, Obesenec, Zimolužie, Skalica, Padelky, Nad Cigáňmi, Nad cintorínom, Kraví vrch, Dlhé, Gálovec, Na jamách, Pagáčová, Štipálovská, Malčina, Dlhé diely, Medzi Váhy, Krškové, Lopatiny, Nivy za zeležnicou, Hačov, Vienková, Ďuriháj, Špitálka, Kamenice, Hruskove, Brezie, Prúdy, Pod Hrancom, Nova, Pod Háje, Straziste, Dúbravka, Uhrová

Miesto, okres Ilava:, 14 z 16

Besné, Hliníky, Prevrat, Krčajište, Dubie, Za húštikom, Dlhá, Rybníky, Šebová, Ohradená, Pod Hájom, Pod Ostrou horou, Nad Štepnicou, Pod Zábrehom, Dolina, Okolo Dúžavy, Dubina, Stavné, Zákruty, Sihôtka, Podbristie, Za Barborkou, Brezie, Dlhé nivy, Dolinky, Doliny, Pažitie, Malé vody, Vršky, Stráne, Lipie, Na Šatkovom, Horná Sihoť, Prídavok, Veľké Komárno, Pod Stráne, Zarastlé, Hrabové, Pod Stráňami, Pod Ornožkou, Kamenná, Hranec, Kodáček, Pekelný jarok, Pasienky, Podhúštie, Na Hrboch, Záhumnie, Podvrštie, Pod Rovninami, Lužko, Bolešovský háj, Lobodášovo, Lazy-Doliny, Vlaky, Rovinka, Lúčky, Malé Komárno, Budina, Cukrovarské

Miesto, okres Ilava:, 15 z 16

Dolníkovce, Jancúrky, Turkové, Dolné Hliníky, Hrbatá a pod Horčie, Lúky, Nádavky, Galovice, Krátke diely, Lavasovská, Lomisko, Hliník nad močiarom, Gilianka, Strúčková, Pod Bukovinou, Medzi Dúbravkou, Nad okrúhlou jamou, Šefranica, Podlavičky, Jeleňové, Hrubá niva, Horné vŕbie, U Brvna, Žebračie, Lipová, Za Suchlicou, Rieky, Nad Kamenicami, Pod háj, Podkalište, Dlhý Duhašín, Suchlica, Rúbanice, Na Hrabovkách, Chrást, Pri Kresačke, Za Váhom, Sádky, Bučina, Dolné hrbky, Rovinky, Močiare, Nivy, Opin, Šuštín, Za Váhom, Dlhé Nivy, Čaradová, Rúbanica, Zalánštie, Niva, Blatiny, Dolné prúdy, Na hrádzi, Nad tehelňou, Bobotová, Podhraničie, Sigotka, Horekončie, Kútna

Miesto, okres Ilava:, 16 z 16

Nad krížom, Sekera, Dvoje hony, Háj, Pod hájom, Mocovce, Pod širokým, Stredná hora, Močarina, Dehetník, Za kanálom, Za nivy na chodníčku, Kráčiny, Skalka, Za lúkami, Diely, Hradisko, Suchá dolina, Potoky, Hrobličky, Bánska, Horné hrbky, Na Širokej, Lúky, Pod húšť

miesto inde

Dubnica nad Váhom (161x), Zliechov (133x), Prejta (95x), Pruské (89x), Košeca (80x), Ilava (79x), Slavnica (76x), Červený Kameň (74x), Vršatské Podhradie (72x), Bolešov (70x), Nová Dubnica (68x), Bohunice, okres IL (66x), Košecké Podhradie (65x), Sedmerovec (60x), Klobušice (53x), Košecké Rovné (50x), Kameničany (50x), Ladce (49x), Mikušovce (47x), Krivoklát (46x), Mikušovce pri Pruskom (37x), Kolačín (35x), Dulov (35x), Tuchyňa (34x), Horná Poruba (34x), Veľký Kolačín (34x), Veľké Košecké Podhradie (32x), Kopec (32x), Borčice (29x), Malé Košecké Podhradie (15x)
miesto v Dubnica nad Váhom
miesto v Zliechov
miesto v Prejta

Podobné, okres Ilava:

1234x turistika, 925x miesto, 92x orientačný bod, 57x poľovnícky posed, 30x turistické informácie, 30x strom, 25x prístrešok, altánok, 15x chranený strom, 14x komín, 12x miesto na piknik, 9x ohnisko, 8x atrakcia, 6x studňa, 5x orientačná mapa, 3x horáreň, 2x väznica, 1x vodárenská veža
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Ilava

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-ilava.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.