Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trenčiansky kraj » okres Ilava » turistika » miesto

Miesto, okres Ilava

Miesto v okres Ilava

V okres Ilava sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Ilava:, 1 z 17

Veľké Košecké Podhradie, Sad Dukelských hrdinov, Púčkovci, Tomanovci, Malé Košecké podhradie, Sady Cyrila a Metoda, Háj, Malý Kolačín, Podjelšie, Kopánky, Dolná skalka, Dolné nižovsie, Mierové námestie, Karaska, Žmovisko, Sady kapitána Nálepku, Stotina, Pribinove sady, Pažitie do Hája, Za lučkou, Pod Huštikom, Komenského sady, Humience, Dolné jutrá, Riadky, háj.Biela hlina, Žinková, Hájnicka, Pod Úhovčie, Kamenová, Za mlyny, Dúbravy, Zelená Žaba, Stanoviny, Prostredné diely, Dedovec a Hrebienky, Záhumnie, Na kopánkach, Cmarulová, Dolné Chríby, Červené kopanice, Na mlyny, Od rieky, Netričky, Kvášovec, Pred Kvášovcom, Pod Trnovcom, Za jarky, Baračka, Pod Ďurihájom, Na Stráži, Blížne doliny, Pancier, Záhradky, Urbánková, Horekončie, Lipoviny, Žobrák, Kresačka, Horná Kresačka

Miesto, okres Ilava:, 2 z 17

Dolné Záhumnie, Záhumnie, Nad dubom, Kolonky, Háj, U Drevencov, Bukovec, Do lužok, Dlhé diely, Skotná, Horné jutrá niže hradskej, Konča humien, Nadlúčie, U Smrčkov, U Martišov, U Smrčkou, Chrastie, Lúčky, Važina, Diely do Kolačinského, Kúty, Za hostácie, Skala, Horné štrky, Od súhrady, Nivka, Za múrom, Predná Lazúra, Pred bránou, Srnie, Gápel, Za majerom, Dolné záhumnie, Za Kulhánkom, Zelnica, Za parkany, Záhumnie pod Lazmi, Mraznica, Stanovci, Súľovské, Rudé, Pod kostolom, Piechov, Vŕšok, Gábrišovci, Dolné Podvŕbie, Prúdy, Lazište, Dolné Podháje, Pri Tehelni, Kopánky, Horný majer, Za cigánom, Kanada, Sedlište, Dlhé diely, Rúbanky, Pod Náklom, Sklady, Štepnica

Miesto, okres Ilava:, 3 z 17

Na rybníkoch, Na tehelni, Slatiny, Vyšovec, Močiare, Na Moriaka, Do Doliniek, Štrbová, Dužiny, Kormošová zátačka, Hlohovce, Nová Košeca, Somorova hora, Pod súvozie, Na Kalužách, Niva do Dubnického, Prejtianska dolina, Zarúbané, Hrebienky, Rovinka, Dolinka, Dedovec, Hrbatová, Záhumnie Dolinka, Tlstá hora, Dolné Seravy, Kaňová, Pod Pleškami, Horné Seravy, Važce, Predstupicová, Podbrezie, Suchý dol, Dráhy, Pod viechami, Bôrie, Besne, Madenice, Záhumnie, Ďuriakove, Mraznica, Kopecká dolina, Rúbane, Bučina, Pod hradskou, Skalka, Závačšie, Langáč, Toravská, Do Kohútka, Lojkové, Horné jutrá, Nadávky, Nad záhradami, Chodníky, Dolné Jamy, Matejovská, Kríže, Bohožské, Mariašová

Miesto, okres Ilava:, 4 z 17

Uhlisko, Nádavky, Veľké lúky, Trštičie, Nad baňou, Okrúhla, Jarcová, Gáliková, Kúty, Kopanica, Kruhy, Na hrobli, Háj, Na Dlhej, Osičie, Diaľne doliny, Pod Pastercom, Španie, Za nádržou, Močiare, Strýčkovo, Horné záhumnie, Suchá hora, Žiarce, Rúbanica, Pažitné, Chrenovisko, Za Cigánkou, Pod Ostrým vrchom, Sihot, Medzi jarčie, Háj a Pliešky, Dúbravy, Dúbravky, Kopanica, Beňová, Pod Stanoviny, Hliník, Čmelničky, Hôrka, Vyšovsie, Medzi cestami, Na Baráku, Stankové, Ploštek, Pasterec, Za hájom, Medzijarčie, Betina dolinka, Hájnická, Sokolie, Červený laz, Sviniarka, Lhota, Včelíny, Jama, Pod Kruhmi, Klince, Seravy, Horekončie

Miesto, okres Ilava:, 5 z 17

Jedličná, Medzihorie, Lukovec, Mažiarová, Veľké lány, Na Babinom, Kúty, Závodie, Za Blažovou, Jelšie, Rudiny, Podbrežie, Repniská, Bezová, Medenice, Močiarnice, Mladý háj, Filovec, Diely vyše kostola, Dolniansky vŕšok, Bazíanka, Kanada, Trnová, Uhlisko, Prevrat, Dúžaviny, Široký diel, Vápeničné doliny, Jamečné, Pod palenicou, Ostrý vrch, Prúdik, Solniská, Kvášov, Zabrezie, Nad Okrúhlou, Tuchnica, Lipová, Horné diely, Nožnice, Pažite, Podskalie, Pieskovište, Medzi cestami, Panovce, Chmelinec, Na Válovoch, Nad kútiky, Rozsypanice, Panská niva, Pod jelšie, Prejtská dolina, Háj, Lúčky, Blážová, Jamy, Za Lazy, Za Suchým, Záhumenná, Žigová

Miesto, okres Ilava:, 6 z 17

Vypálené, Nad potokmi, Fľaky, Za Sípkovým, Dolina, Holá hora, Pálenica, Kúty, Pole, Chodničné, Babky, Za kanálom, Čerepovka, Horné záhumnie, Sípkové, Pálenice, Lieskovec, Máníová hora, Za Lánmi, Blížne doliny, Vrchy, Stráničky, Za Tomaštie, Košarisko, Za kanálom, Dubičie, Lazy, Pod Dubovou, Krížkovec, Kalamenky, Jamy, Nad Tuchnicou, Za chrastím, Na Bogdanoch, Pod Dubovou, Lysá, Brehy, Pod chmelincom, Jazero, Na lazy, Medzi rieky, Sina osada, Pod Brezovou, Pod Jarošovou, Ubočie, Diel, Záhrady, Pažite, Nad kalváriou, Chrastné, Volnovská, Spanie nivy, Návozy, Údolie, Prístačove, Rázove, Luzok, Malá Zliezajňa, Ondrušovica, Kolárová

Miesto, okres Ilava:, 7 z 17

Bočky, Jama, Stará, Dráhy, Lány, Kržel, Vrášky, Viechy, Návozy, Zákľuky, Jama, Diely medzi kanálom a potokom, Chalupiská, Vršky, Pod Starou, Pod záhrady, Jarošová, Lazy, Diely od hradskej, Vranová, Za zámkom, Birošská, Za hájom, Hliny, Pod Suchou, Lastek, Nad zbojníckych, Drienovka, Pod Lysou, Závažce, Prípor nad Kolárovou, Ladecká Pálkovica, Močiar, Dolné zaháje, Niva, Čachlica, Na lúkach, Hírešovci, Mosálovec, Sinajské bôrie, Žľab, Vršúr, Dolinka, Harinkové, Podsedlie, Dúbrava, Podvážska, Horné lúky, Šťáchovice, Pod Skalu, Gálovec, Trstenica, Dúbravka, Horné stráne, Za Hájom, Babinec, Horné zeme, Kopanice, Dutti, Červená

Miesto, okres Ilava:, 8 z 17

Kopilec, Belanka, Zraz, Rajské, Skaly, Králikové, Ďurčekovci, Záhumenná, Falátovci, Huštik, Kočárov, Agnušinci, U Kútnych / Kutnárovci, Kráľové, Lány, Záchrastie, Chríb, Senkovci, Podskalie, Lukáčovská, Kýšky, Stará, Slivoňová, Bukovina, Na panských lúkach, Pod Hoľaznami, Nad Môcikom a Podskalie, Podbačie, Nad Hájom, Pod Skalkou, Lapšovci, Lieskov ker, Pod Vlčincom, Kalisko, Pod Markovicou, Slávikovci, Vrchy, Za javorinkou, Martinča, Škrípová skalka, Slezákovci, Haškové, Koleso, Kozľacie, Pod studnicou, Makytie, Plánčie, Kýčer, Prieťaž, Dlziny, Lazy, Divinec, Hlboké, Močiare, Brezie, Nad Tuchynicu, Vršatské bradlá, Sýkorné, BRADLO, Za briežky

Miesto, okres Ilava:, 9 z 17

Podlazie, Pod Brehy, Košová, Kúty, Dubový diel a Nadzemie, Čičurinec, Močiare, Vavrová, Na Brodky, Melišove záhumnie, Rúbanica, Polome, Strošov, Blažovec, Dúbravy, Nad Senkovcami, Pri studničke, Nad Senkech, Hliny, Lazy, Hôrka, Polákova, Trnovec, Cenová, Hôrka, Čiapkové, Bočky, Pod Vápeč, Kržlenica, Kršákovci, Na Lazoch, Kopec, Bohunské a lipové pole, Rizne, Predbohovica, Komorice, Kamenné, Žihľavná, Kondálové, Kanúr, Hlohovce, Zráz, Pučkove záhumnie, Drganovec, Podháje, Za kontraskou, Skaličky, Okresinská, Hrabová, Pri Váhu, Šipka, Lúšek, Polčicové, Slatiny, Veľký Kolačín, Dolúčie, Dolné štrky, Podcestie, Za Slavničím, Nadcestie

Miesto, okres Ilava:, 10 z 17

Zácestie, Podjamie, Dolné diely, Rybníčky, Kobulinec, Medzijarčie, Horné diely, Ruban, Lúka, Skrabová, Kopanica, Príhlavie, Za skalou, Slivník, Končina, Somárová, Kržlenica, Hrohová dolina, Horná paseka, Kopanice, Kačka, Za maštaľami, Horná Stredná, Pustá lúka, Dolný laz, Paľuch, Dolný Paľuch, Hluchá, Dolné Bôrie, Hornovec, Pod ostrým vrchom, Kozíkov vŕšok, Chríby, Skalice, Rybník, Pri Gaštanoch, Stredná, Dolinky, Diel, Lánce, Pod Piatrikovci, Laštek, Dolný laz, Štefánkova dolina, Pod Strážovom, Na lazy, Pod Bečkovým, Podnáklie, Za žrnoviskom, Kamenčan, Záhradky, Za laziskom, Draštiná, Kalužová, Dlhá, Podvŕšie, Strednianské lúky, Kršlenice, Hrby, Smrečie

Miesto, okres Ilava:, 11 z 17

Zadné jarky, Valientovské, Mikov laz, Kopanice, Slávikova dolina, Pod mokrou skalou, Stanová, Pažiť, Chrast, Pri cintoríne, Bukovce, Teplice, Nivky, Výšky, Kruhovica, Dulovská, Kruhy, Lužie, Dodkové, Lúka, Čertové, Suchá dolina, Žľabina, Predné jarky, Pod boky, Lúky, Stráň, Dráščina, Kapustnice, Kubov vŕšok, Trabalkové, Čelková, Záhumienské, Roveň, Pod Matejom, Lúžok-Škarpa, Kraskov, Hlboká dolina, Dolná Široká, Richtárska, Vlčnovec, Jasenová, Jaseníky-Javorníky, Válova dolina, Fliačky, Kubišovec, Pod Skalnatým, Rieky, Kumasov vrch, Červená skala, Farské, Zadný lán, Lázček, Dlhé diely, Dubový háj, Za Rúbanicou, Kopce, Stráne, Kopec, Babinec

Miesto, okres Ilava:, 12 z 17

Pod brehom, Grúň, Brnovský vŕšok, Košiarce, Plešivé, Za Kraskovom, Máňová, Kamenné vráta, Skala, Lánce, Studence, Štrky, Mikolajka, Skalnaté, Zadná Poľana, Hloty, Vypalené, Holé vŕšky, Miklovská, Jedličie, Kopanice, Sviniarka, Uhlisko, Hrehorkové, Vojtíšové, Hanušová, Rybárová, Kražiny, Zanadlúčie, Damachová, Krželnice, Verešová, Jasenina, Válenčiská, Lazčekova úbočka, Kamenité, Pod Strážovcom, Potôčky, Horný laz, Mikeje kúty, Vŕšky, Hrabovec, Háj, Na Palúch, Šmýkaná, Poliak, Bradečné, Za skalou, Bukovské, Kopánky, Kopanice, Pod močiare, Šemenica, Horná Široká, Pod Máňovou, Ondrášova záhradka, Pod zábrehy, Okrúhla, Rematina, Košarisko-Múlenisko

Miesto, okres Ilava:, 13 z 17

Salašky, Bukovinky, Riedka, Vtáčniky, Vrchovina, Svrčinovec, Slávnica, Laščeky, Richtárska, Válovičná, Podstránie, Budové, Dolná Stredná, Brezové, Bojiská, Boky, Pod úbočami, Podviažie, Vtáčnik, Nad slivečkami, Struhárka, Babulová, Strážovská dolina, Javorisko, Uhrov vŕšok, Košiare, Bukovina, Sietna dolina, Skaly, Sedláčkova dolina, Háj, Lány, Jasenová, Čičmany, Močiarňa, Kráčiny, Bystré, Mičudov kút, U dobrej studne, Groškové, Tomášová, Podzábrežie, Pod Osičníkom, Šustiny, Bagínove, Jasenická, Hradište, Na pastvinách, Nadhumnie, Kamenná, Výšovec, Škanicova, Potoky, Hubocie, Beňová, Vŕšky, Pri hradskej, Ohrady, Súdna, Dolný Lúh

Miesto, okres Ilava:, 14 z 17

Stráň, Pod Sokolím, Predluštie, Sienec, Za Bystrie, Gombárové vrchy, Lipovka, Pri štreke, Horné boky, Sedlište, Kuty, Járky, Na stráňach, Pod horou, Smetlička, Za Važinú, Vodopády, Sady, Na Jamkách, Fliačky, Červíková, Studienky, Suchlice, Radošovec, Za studeným humnom, Brehy, Predmlynie, Štepnice, Roveň, Radošovec, Ráztoky, Osičník, Hajik, Dlhé Hony, Húboč, Kopánky, Za Poliačami, Dlhé diely, Dubcov, Splazy, Parkanová, Nad Hajikom, Rieky, Krošlenica, Váhkončie, Vozky, Kotrbova dolina, Bôčky, Škanincovo, Pod kamennou hôrkou, Špiónka, Pod Kyjovníkom, Podhorie, Úboč, Martoňová, Jamy, Šandrovica, Uhliská, Zábrehy, Pri Váhu

Miesto, okres Ilava:, 15 z 17

Kalina, Jelšie, Kamenna, Nadpolie, Čertole, Lipina, Kopánky, Lúčky, Dlhá, Kršková, Chrast, Bolhoň, Jamy, Kopanica, Chrástková, Rudiny, Vlčí kostol, Misárne, Kučmín, Pod Bukovinou, Nivky, Vožtianske, Zábreh, Kyjovník, Vavrikovec, Mončekova skala, Zadná Lazúra, Vŕšky, Bôčik, Bednička, Na Hatie, Samúlov laz, Mladý háj, Za lazmi, Dolnovské zarúbanie, Záhradky, Končiná, Rúbane, Za malou cestou, Horné lúky, Gazurka, Horný laz, Nový háj, Teplice, Pod Ostrú, Jarky, Vrch Pancier, Na Palúch, Brehy, Lány od Podhoria, Hliny, Horná Sihoť, Nad Štepnicou, Dolina, Podvrštie, Krčajište, Sedličná, Dubník, Starý háj, Kolúchovec

Miesto, okres Ilava:, 16 z 17

Medzi Váhy, Nad cintorínom, Pod Hradišťom, Padelky, Nivy za zeležnicou, Štipálovská, Pod Rohatínom, Dúbravka, Bolešovský háj, Kamenice, Kúty a oráčiny, Padelky, Hrabové, Malčina, Pod Kobelou, Paškovo, Zarastlé, Dlhé nivy, Pekelný jarok, Stráne, Opršalovo, Lipie, Pri ceste, Rieky, Od Komárna, Besné, Nad Cigáňmi, Gálovec, Pagáčová, Podhúštie, Pod Háje, Pod hájom, Vršky, Pálenica, Hrabové, Špitálka, Saladové, Sráz, Dubie, U Poláka, Hačov, Kraví vrch, Na Hrboch, Veľké Komárno, Nad Košiary, Brezie, Záhumnie, Hruskove, Odvažok, Záplotie, Hranec, Starý háj, Kotianka, Dlhé diely, Priečnica, Vlčie jamy, Zákruty, Sihôtka, Prúdy Sihoť, Horné prúdy

Miesto, okres Ilava:, 17 z 17

Šefranica, Ladecká, Kríčie, Pod Stráňami, Horovce, Dúbravka, Na Šatkovom, Dolné lúky, Záhumnie, Obesenec, Okolo Dúžavy, Dúbrava, Pažitie, Lazy-Doliny, Podbristie, Dielec, Potokončie, Malé vody, Pod bukovinou, Za Barborkou, Hliníky, Lužko, Brezie, Pod Hrancom, Stráň, Michalovo a Hlboké, Pod suchý vrch, Záhumnie, Niva, Vienková, Kalvária, Kováčová, Bukovina, Skalica, Ďuriháj, Prúdy, Dlhé, Za sv. Jánom, Kodáček, Pod Vŕšky

miesto inde

Dubnica nad Váhom (167x), Zliechov (136x), Prejta (98x), Pruské (90x), Košeca (90x), Ilava (86x), Slavnica (77x), Červený Kameň (74x), Vršatské Podhradie (72x), Košecké Podhradie (71x), Bolešov (70x), Nová Dubnica (68x), Bohunice, okres IL (66x), Sedmerovec (60x), Klobušice (59x), Košecké Rovné (52x), Ladce (51x), Kameničany (51x), Mikušovce (48x), Krivoklát (46x), Mikušovce pri Pruskom (39x), Dulov (37x), Tuchyňa (37x), Veľké Košecké Podhradie (36x), Veľký Kolačín (34x), Horná Poruba (34x), Kopec (34x), Borčice (29x), Kolačín (25x), Malé Košecké Podhradie (16x)
miesto v Dubnica nad Váhom
miesto v Zliechov
miesto v Prejta

Podobné, okres Ilava:

1604x turistika, 1156x miesto, 125x orientačný bod, 71x poľovnícky posed, 55x turistické informácie, 36x prístrešok, altánok, 34x strom, 21x ohnisko, 21x miesto na piknik, 19x studňa, 17x komín, 17x chranený strom, 14x atrakcia, 10x orientačná mapa, 4x horáreň, 2x väznica, 1x vodárenská veža, 1x pamätník, bojisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Ilava

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-ilava.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.