Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trenčiansky kraj » okres Ilava » turistika » miesto

Miesto, okres Ilava

Miesto v okres Ilava

V okres Ilava sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Ilava:, 1 z 17

Malé Košecké podhradie, Púčkovci, Veľké Košecké Podhradie, Sad Dukelských hrdinov, Kopánky, Tomanovci, Malý Kolačín, Háj, Sady Cyrila a Metoda, Podjelšie, Dolná skalka, Dolné nižovsie, Mierové námestie, Žmovisko, Pod Huštikom, Za lučkou, Sady kapitána Nálepku, Pažitie do Hája, Stotina, Pribinove sady, Komenského sady, Záhradky, Humience, Lipoviny, Dolné jutrá, Horekončie, Žinková, Karaska, Za mlyny, Dúbravy, Kamenová, Hájnicka, Pod Úhovčie, Prostredné diely, Stanoviny, Záhumnie, Dedovec a Hrebienky, Od rieky, Zelená Žaba, Dolné Chríby, Na kopánkach, Červené kopanice, Kolonky, Na mlyny, Cmarulová, Pred Kvášovcom, Pod Trnovcom, Pod Ďurihájom, Kvášovec, Baračka, Netričky, Blížne doliny, Na Stráži, Pancier, Za jarky, Urbánková, Žobrák, Kresačka, Horná Kresačka, Riadky

Miesto, okres Ilava:, 2 z 17

háj.Biela hlina, Dolné Záhumnie, Záhumnie, U Drevencov, Bukovec, Háj, Nad dubom, Dlhé diely, Skotná, Do lužok, Konča humien, Nadlúčie, Horné jutrá niže hradskej, U Smrčkou, U Smrčkov, U Martišov, Chrastie, Lúčky, Važina, Diely do Kolačinského, Za hostácie, Kúty, Gápel, Od súhrady, Horné štrky, Srnie, Predná Lazúra, Za múrom, Za majerom, Pod Náklom, Nivka, Za parkany, Skala, Pred bránou, Stanovci, Zelnica, Gábrišovci, Súľovské, Piechov, Mraznica, Rudé, Záhumnie pod Lazmi, Vŕšok, Dolné záhumnie, Za Kulhánkom, Dolné Podháje, Na tehelni, Pri Tehelni, Kopánky, Slatiny, Lazište, Rúbanky, Dolné Podvŕbie, Prúdy, Na rybníkoch, Vyšovec, Horný majer, Sklady, Sedlište, Pod kostolom

Miesto, okres Ilava:, 3 z 17

Za cigánom, Kanada, Štepnica, Močiare, Dlhé diely, Kormošová zátačka, Nová Košeca, Do Doliniek, Na Moriaka, Hlohovce, Somorova hora, Dužiny, Štrbová, Pod súvozie, Na Kalužách, Niva do Dubnického, Prejtianska dolina, Zarúbané, Dolinka, Tlstá hora, Hrebienky, Záhumnie Dolinka, Hrbatová, Rovinka, Dedovec, Strýčkovo, Záhumnie, Kríže, Mariašová, Jama, Madenice, Dolné Seravy, Stankové, Vápeničné doliny, Dúžaviny, Bohožské, Bazíanka, Dolniansky vŕšok, Kopecká dolina, Pod Pleškami, Horné Seravy, Jamečné, Prevrat, Pod Kruhmi, Jedličná, Kúty, Hôrka, Veľké lúky, Predstupicová, Mraznica, Dúbravky, Medenice, Bôrie, Kúty, Kruhy, Podbrežie, Suchá hora, Za hájom, Suchý dol, Kaňová

Miesto, okres Ilava:, 4 z 17

Sviniarka, Kúty, Babky, Ostrý vrch, Dubičie, Horekončie, Filovec, Závačšie, Uhlisko, Pažite, Trštičie, Nad baňou, Solniská, Nad Okrúhlou, Pálenica, Sípkové, Pod Stanoviny, Matejovská, Jama, Medzi rieky, Pod Dubovou, Diel, Žiarce, Záhrady, Rúbanica, Nožnice, Fľaky, Nadávky, Za chrastím, Háj, Luzok, Pod Ostrým vrchom, Bezová, Sihot, Lány, Repniská, Močiare, Stará, Podbrezie, Beňová, Pieskovište, Pod viechami, Čmelničky, Lukovec, Seravy, Diaľne doliny, Za Cigánkou, Nad záhradami, Za nádržou, Pod chmelincom, Pod Jarošovou, Nad kútiky, Langáč, Kolárová, Vypálené, Veľké lány, Mladý háj, Pažite, Medzihorie, Háj a Pliešky

Miesto, okres Ilava:, 5 z 17

Do Kohútka, Za Lazy, Pod hradskou, Hájnická, Sokolie, Pod Dubovou, Červený laz, Za Sípkovým, Medzijarčie, Jamy, Toravská, Spanie nivy, Kržel, Zákľuky, Betina dolinka, Španie, Horné záhumnie, Zabrezie, Tuchnica, Návozy, Včelíny, Za Tomaštie, Ubočie, Dráhy, Klince, Pole, Dolina, Lhota, Ploštek, Blážová, Pod Brezovou, Malá Zliezajňa, Dúbravy, Máníová hora, Horné záhumnie, Za Lánmi, Pod palenicou, Pálenice, Trnová, Prístačove, Osičie, Kopanica, Nad Tuchnicou, Lysá, Na lazy, Lúčky, Lazy, Brehy, Návozy, Besne, Podskalie, Medzi cestami, Medzi jarčie, Horné jutrá, Diely vyše kostola, Sina osada, Viechy, Vrášky, Za Blažovou, Rudiny

Miesto, okres Ilava:, 6 z 17

Dráhy, Jelšie, Blížne doliny, Chrastné, Pod Starou, Horné diely, Pod záhrady, Kvášov, Vranová, Vyšovsie, Uhlisko, Údolie, Na hrobli, Lastek, Na Babinom, Za kanálom, Panská niva, Háj, Pod Pastercom, Lipová, Na Válovoch, Na Bogdanoch, Prípor nad Kolárovou, Chodničné, Na Dlhej, Okrúhla, Hliník, Za zámkom, Holá hora, Nad kalváriou, Jarcová, Bočky, Vršky, Záhumenná, Široký diel, Lieskovec, Prúdik, Závažce, Gáliková, Pod Suchou, Pod Lysou, Mažiarová, Pod jelšie, Chodníky, Močiarnice, Panovce, Žigová, Dolné Jamy, Nad zbojníckych, Diely medzi kanálom a potokom, Za hájom, Čerepovka, Ondrušovica, Lazy, Kanada, Medzi cestami, Pasterec, Bučina, Nádavky, Lojkové

Miesto, okres Ilava:, 7 z 17

Za kanálom, Na Baráku, Závodie, Kopanica, Prejtská dolina, Jarošová, Košarisko, Stráničky, Važce, Jazero, Ďuriakove, Chrenovisko, Pažitné, Skalka, Rúbane, Jamy, Jama, Krížkovec, Volnovská, Kalamenky, Hliny, Chalupiská, Za Suchým, Rozsypanice, Ladecká Pálkovica, Chmelinec, Diely od hradskej, Vrchy, Nad potokmi, Birošská, Rázove, Rajské, Podvážska, Drienovka, Červená, Slivoňová, Stará, Podbačie, Dúbravka, Podsedlie, Kráľové, Skaly, Mosálovec, Pod Skalu, Lieskov ker, Haškové, Kondálové, Škrípová skalka, Za javorinkou, Košová, Martinča, Šťáchovice, Belanka, Agnušinci, Čachlica, Močiar, U Kútnych / Kutnárovci, Divinec, Na lúkach, Pod Brehy

Miesto, okres Ilava:, 8 z 17

Slávikovci, Na panských lúkach, Kopanice, Hôrka, Nad Hájom, Močiare, Na Lazoch, Bohunské a lipové pole, Harinkové, Hírešovci, Rizne, Dolné zaháje, Lapšovci, Slezákovci, Na Brodky, BRADLO, Čiapkové, Plánčie, Kopilec, Falátovci, Hlboké, Senkovci, Kanúr, Žihľavná, Trstenica, Polome, Ďurčekovci, Podskalie, Strošov, Kamenné, Nad Tuchynicu, Cenová, Nad Môcikom a Podskalie, Vršatské bradlá, Makytie, Dutti, Dúbravy, Čičurinec, Kozľacie, Kočárov, Niva, Dubový diel a Nadzemie, Dolinka, Pod Vlčincom, Horné lúky, Polčicové, Kýšky, Bukovina, Šipka, Lukáčovská, Nad Senkovcami, Babinec, Za Hájom, Okresinská, Vršúr, Horné zeme, Pod Skalkou, Huštik, Nad Senkech, Dúbrava

Miesto, okres Ilava:, 9 z 17

Žľab, Záchrastie, Králikové, Lány, Záhumenná, Blažovec, Sinajské bôrie, Gálovec, Horné stráne, Hrabová, Slatiny, Zraz, Pod Hoľaznami, Za kontraskou, Kalisko, Vrchy, Kýčer, Pod Markovicou, Chríb, Kršákovci, Koleso, Trnovec, Hôrka, Bočky, Podlazie, Predbohovica, Pod studnicou, Pri studničke, Polákova, Pod Vápeč, Lazy, Kržlenica, Lazy, Močiare, Dlziny, Prieťaž, Komorice, Za briežky, Kopec, Rúbanica, Hlohovce, Brezie, Hliny, Zráz, Sýkorné, Vavrová, Melišove záhumnie, Kúty, Veľký Kolačín, Pučkove záhumnie, Skaličky, Lúšek, Drganovec, Podháje, Dolné diely, Pri Váhu, Horné diely, Zácestie, Kruhy, Kraskov

Miesto, okres Ilava:, 10 z 17

Dolúčie, Žľabina, Kobulinec, Háj, Skalice, Pod Matejom, Smrečie, Čertové, Laščeky, Babinec, Slivník, Hanušová, Jedličie, Za Slavničím, Na lazy, Pod úbočami, Za skalou, Dolné štrky, Chríby, Skrabová, Lúka, Riedka, Podjamie, Príhlavie, Chrast, Ondrášova záhradka, Ruban, Pod mokrou skalou, Teplice, Kubišovec, Kopanica, Miklovská, Bukovské, Mičudov kút, Za Kraskovom, Rybníčky, Medzijarčie, Vlčnovec, Suchá dolina, Poliak, Záhumienské, Pod Bečkovým, Lázček, Valientovské, Uhrov vŕšok, Somárová, Za žrnoviskom, Kruhovica, Hrby, Pod Piatrikovci, Dolný laz, Nadcestie, Kamenčan, Lazčekova úbočka, Stráne, Rieky, Podcestie, Dlhé diely, Lužie, Nivky

Miesto, okres Ilava:, 11 z 17

Pažiť, Dlhá, Skala, Pod Strážovcom, Za maštaľami, Rybník, Strednianské lúky, Podvŕšie, Brnovský vŕšok, Dulovská, Pod močiare, Pri cintoríne, Za laziskom, Košiarce, Mikov laz, Pod Máňovou, Čičmany, Predné jarky, Hloty, Jaseníky-Javorníky, Kopec, Pri Gaštanoch, Kozíkov vŕšok, Verešová, Dolný Paľuch, Vypalené, Draštiná, Hrabovec, Horná Stredná, Uhlisko, Jasenová, Kopanice, Kamenné vráta, Dráščina, Lúžok-Škarpa, Bukovinky, Na Palúch, Kopanice, Dolná Široká, Štrky, Kražiny, Struhárka, Zadné jarky, Fliačky, Pod zábrehy, Sviniarka, Vŕšky, Paľuch, Kršlenice, Šemenica, Úboč, Pod boky, Richtárska, Čelková, Horná paseka, Kopánky, Lúka, Končina, Svrčinovec, Pod brehom

Miesto, okres Ilava:, 12 z 17

Budové, Potôčky, Podnáklie, Štefánkova dolina, Skaly, Roveň, Bukovce, Strážovská dolina, Kržlenica, Stráň, Za skalou, Bukovina, Kopanice, Hrehorkové, Podviažie, Záhradky, Dolinky, Pod Skalnatým, Damachová, Mikolajka, Kumasov vrch, Farské, Kopanice, Válovičná, Richtárska, Tomášová, Lány, Lúky, Ráztoky, Lánce, U dobrej studne, Jasenová, Dolný laz, Hlboká dolina, Grúň, Salašky, Krželnice, Za Poliačami, Máňová, Háj, Bojiská, Zadný lán, Stredná, Kubov vŕšok, Hluchá, Stanová, Výšky, Dodkové, Dubový háj, Rybárová, Za Rúbanicou, Plešivé, Slávnica, Pod Strážovom, Pod ostrým vrchom, Laštek, Sietna dolina, Diel, Kopce, Kalužová

Miesto, okres Ilava:, 13 z 17

Trabalkové, Hornovec, Válova dolina, Červená skala, Pustá lúka, Hrohová dolina, Slávikova dolina, Válenčiská, Dolné Bôrie, Kapustnice, Boky, Košiare, Kačka, Škanicova, Roveň, Zábreh, Samúlov laz, Jamy, Na stráňach, Misárne, Za lazmi, Groškové, Jelšie, Teplice, Pod Bukovinou, Radošovec, Vojtíšové, Zadná Poľana, Radošovec, Jamy, Húboč, Jasenina, Javorisko, Rúbane, Predmlynie, Nivky, Kyjovník, Vtáčniky, Vŕšky, Dubcov, Smetlička, Pri hradskej, Osičník, Kamenna, Babulová, Za Važinú, Hubocie, Dolnovské zarúbanie, Lánce, Splazy, Hradište, Vodopády, Vlčí kostol, Močiarňa, Rieky, Výšovec, Mikeje kúty, Podzábrežie, Za malou cestou, Nad slivečkami

Miesto, okres Ilava:, 14 z 17

Mončekova skala, Ohrady, Studence, Holé vŕšky, Dlhé Hony, Bystré, Járky, Gazurka, Bôčky, Okrúhla, Kalina, Pod Ostrú, Gombárové vrchy, Kamenité, Na Jamkách, Vavrikovec, Horné lúky, Sedláčkova dolina, Kopanica, Hajik, Vrch Pancier, Mladý háj, Beňová, Rematina, Stráň, Uhliská, Kotrbova dolina, Záhradky, Na Palúch, Vrchovina, Fliačky, Kučmín, Šandrovica, Pod Osičníkom, Pri Váhu, Krošlenica, Horný laz, Nad Hajikom, Kráčiny, Kopánky, Šustiny, Pod Kyjovníkom, Chrástková, Súdna, Kuty, Váhkončie, Parkanová, Pod Sokolím, Skalnaté, Bradečné, Škanincovo, Predluštie, Dolná Stredná, Horný laz, Lipovka, Podhorie, Horná Široká, Za Bystrie, Bagínove, Chrast

Miesto, okres Ilava:, 15 z 17

Lúčky, Čertole, Potoky, Šmýkaná, Dolný Lúh, Jarky, Podstránie, Červíková, Vtáčnik, Košarisko-Múlenisko, Nadhumnie, Jasenická, Nadpolie, Brezové, Špiónka, Zanadlúčie, Na Hatie, Končiná, Rudiny, Kraví vrch, Pažitie, Sady, Rybníky, Kavčia skala, Padelky, Horné boky, Suchlice, Zábrehy, Doliny, Dlhé nivy, Záhumnie, Kotianka, Veľké Komárno, Štepnice, Pod suchý vrch, Ohradená, Hrabové, Na Hrboch, Veliká, Kamenná, Lány od Podhoria, Krškové, Šefranica, Hliníky, Kováčová, Bednička, Dlhé, Prídavok, Dolina, Pod Rovninami, Rieky, Kríčie, Pod kamennou hôrkou, Nad Štepnicou, Pekelný jarok, Kúty a oráčiny, Špitálka, Pod Hájom, Michalovo a Hlboké, U Poláka

Miesto, okres Ilava:, 16 z 17

Brezie, Okolo Dúžavy, Brezie, Lužko, Priečnica, Pod Ostrou horou, Na pastvinách, Nivy za zeležnicou, Brehy, Paškovo, Malé vody, Malčina, Dlhé diely, Zákruty, Brehy, Podhúštie, Odvažok, Pri ceste, Stráne, Dlhá, Pálenica, Za studeným humnom, Dielec, Hrabové, Hrianková, Pri štreke, Lazy, Pod Hradišťom, Kalvária, Pod Hrancom, Sedlište, Studienky, Dolinky, Pod Kobelou, Ladecká, Podlučie, Starý háj, Pod horou, Vlčie jamy, Opršalovo, Za štrekou, Saladové, Dubník, Hranec, Horovce, Stavné, Hruskove, Medzi Váhy, Trubačové, Kopánky, Dolné lúky, Zemské mosty, Sráz, Horné lány, Na jamách, Za Barborkou, Lopatiny, Krčajište, Nova, Od Komárna

Miesto, okres Ilava:, 17 z 17

Vŕšky, Vozky, Horné prúdy, Nový háj, Dlhé diely, Kamenice, Bôčik, Kamenná, Zadná Lazúra, Kršková, Dlhá, Štipálovská, Padelky, Záhumnie, Bukovina, Vožtianske, Sienec, Pasienky, Obesenec, Prielohy, Niva, Pod Vŕšky, Stráň, Vienková, Bolešovský háj, Straziste, Kolúchovec, Nad Košiary, Pod Háje, Zarastlé, Žobrák, Bolhoň, Martoňová, Pod Rohatínom, Chalupovská, Pod Zábrehom, Lipina, Vršky, Nad Cigáňmi, Sádky

miesto inde

Dubnica nad Váhom (167x), Zliechov (136x), Prejta (98x), Pruské (90x), Košeca (90x), Ilava (86x), Slavnica (77x), Červený Kameň (74x), Vršatské Podhradie (72x), Košecké Podhradie (71x), Bolešov (70x), Nová Dubnica (68x), Bohunice, okres IL (66x), Sedmerovec (60x), Klobušice (59x), Košecké Rovné (52x), Ladce (51x), Kameničany (51x), Mikušovce (48x), Krivoklát (46x), Mikušovce pri Pruskom (39x), Dulov (37x), Tuchyňa (37x), Veľké Košecké Podhradie (36x), Veľký Kolačín (34x), Horná Poruba (34x), Kopec (34x), Borčice (29x), Kolačín (25x), Malé Košecké Podhradie (16x)
miesto v Dubnica nad Váhom
miesto v Zliechov
miesto v Prejta

Podobné, okres Ilava:

1602x turistika, 1156x miesto, 125x orientačný bod, 71x poľovnícky posed, 55x turistické informácie, 35x prístrešok, altánok, 34x strom, 21x ohnisko, 21x miesto na piknik, 19x studňa, 17x komín, 17x chranený strom, 14x atrakcia, 10x orientačná mapa, 4x horáreň, 2x väznica, 1x pamätník, bojisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Ilava

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-ilava.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.